Fazy uzależnienia od narkotyków. 4 kroki do uzależnienia od narkotyków

Kontakt z narkotykami ma wiele osób. Jedni się od nich uzależniają, inni nie. Etapy uzależnienia od narkotyków dzielą się ze względu na intensywność kontaktu z tymi substancjami. Można wyróżnić kolejne fazy rozwoju uzależnienia od narkotyków. Narkomania rozpoczyna się więc od inicjacji i kończy na zaawansowanym uzależnieniu.

Fazy uzależnienia od narkotyków. Pierwszy krok, czyli inicjacja

To pierwszy etap w świecie narkotyków, który polega na spróbowaniu czegoś po raz pierwszy.

etapy uzależnienia od narkotyków – Drugi krok, czyli eksperymentowanie

Część osób próbuje tylko danej substancji psychoaktywnej. Inni kontynuują z nią swoje doświadczenia. To jest eksperymentowanie z narkotykami. Motyw poznawczy to główny element tej fazy narkomanii. Przejawia się on przede wszystkim w chęci sprawdzenia skutków działania danego narkotyku. W przypadku, gdy pojawi się ciekawość i dalsza gotowość na przyjmowanie narkotyków, emocje danej osoby zaczynają przejmować kontrolę nad jej postępowaniem. Jeśli przyjmowanie substancji psychoaktywnych zakończy się na ciekawości i uświadomieniu sobie skutków działania narkotyków, dana osoba się nie uzależni. Natomiast, gdy narkotyki wywołają potrzebę dalszych eksperymentów, osoba taka wkracza w następne fazy uzależnienia od narkotyków.

fazy rozwoju uzależnienia od narkotyków – Krok trzeci, czyli tak zwany etap używania i nadużywania substancji

Każde użycie narkotyków, w tym stadium stanowi już ich nadużycie. Nie istnieje bowiem nieproblemowe zażywanie narkotyków. Tak mówią zazwyczaj osoby, które stosują swoiste mechanizmy obronne. Faza nadużywania substancji psychoaktywnych oznacza pojawienie się zdecydowanych problemów w szkole, podobnie dzieje się w pracy, w domu. Sprawa dotyka życia rodzinnego i osobistego. Kolejne etapy uzależnienia od narkotyków mają swoje coraz bardziej zauważalne negatywne konsekwencje.

Krok czwarty – ostania faza – uzależnienie

Definicja WHO, czyli światowej organizacji zdrowia pojmuje uzależnienie jako psychiczny, jak również i fizyczny stan. Wynika on z interakcji, jakie zachodzą między organizmem człowieka a przyjmowaną przez niego substancją. Interakcja polega na zmianach zachowania, konieczności przyjmowania narkotyku w sposób ciągły albo przez jakoś określony czas. Osoba, która jest uzależniona, nie musi zażywać jednej substancji. Pojawiają się też specyficzne objawy abstynencyjne, które są sygnałem ostrzegawczym zaistnienia uzależnienia fizycznego.

 

Możesz również polubić…