Karmienie krów kredą pastewną

Kiedy ktoś, kto nie ma pojęcia o hodowli bydła usłyszy, że kreda stanowi bardzo ważny dodatek do paszy zapewne poczuje się nieco zszokowany. Ale rolnicy nie widzą w tym niczego nadzwyczajnego. Kreda do skarmiania bydła to po prostu węglan wapnia, czyli mówiąc najprościej, zmielona skała, stosowana do nawożenia pół. Węglan wapnia dodaje się także w formie kredy pastewnej do paszy, ale należy pamiętać o tym, że ten proces jest poddawany większej kontroli niż węglan stosowany na glebę. Kreda pastewna dla krów dzieli się na drobnoziarnistą i gruboziarnistą.

Kreda jako dodatek do paszy lub podstawa żywienia zwierząt

Kredę pastewną powinno się dodawać głównie do pokarmu tzw. zwierząt rosnących. Pierwsze co zauważy hodowca wprowadzając ten dodatek paszowy to gładkość i poziom twardości jaj zniesionych przez kury nioski. Warto pamiętać o tym, że kreda może stanowić uzupełnienie paszy, ale także można ją podawać jako podstawowy pokarm. Do podawania paszy warto wykorzystać wozy paszowe posiadające Opatentowany system EDS® – Exact Dosing System. Dzięku temu pasza będzie odpowiednio podawana.

Jakie korzyści wynikają z dodawania kredy pastewnej?

Wiadomo, że węglan wapnia jest ważny w diecie zwierząt, ponieważ zapobiega osteoporozie i krzywicy, reguluje pH układu pokarmowego, ma pozytywny wpływ na układ nerwowy zwierzęcia. Kreda pastewna musi być obecna w diecie takich zwierząt jak:

  • zwierzęta rosnące,

  • bydło mleczne,

  • maciory prośne i karmiące,

  • nioski.

Braki kredy pastewnej powinny być regularnie uzupełniane.

Naturalnie, czyli zdrowo

Paszę z kredą pastewną bez obaw można podawać niemal wszystkim zwierzętom hodowlanym. Dzięki temu ich wzrost będzie zdrowy. Kredę pastewną poleca się hodowcom drobiu, trzody chlewnej, bydła i ptactwa hodowlanego. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że węglan wapnia to podstawa w każdym gospodarstwie. Tym bardziej, że jest to to produkt naturalny, a co się z tym wiąże, zdrowy i bezpieczny.

Podsumowując temat, należy zwrócić uwagę na istotny fakt: kreda pastewna przeznaczona na pole, a kreda pastewna jako pasza dla zwierząt to znaczna różnica co do jakości. Kreda przeznaczona do paszy podlega rygorystycznej kontroli, która musi być zgodna z paszowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z tego powodu przechodzi szereg szczegółowych kontroli i testów. Szczególną uwagę poświęca się tzw. substancjom niepożądanym, których pasza nie może mieć w swoim składzie zbyt dużo, wszystkie muszą mieścić się w normach. Stosowanie kredy pastewnej niesie ze sobą wiele korzyści dla hodowli, np. wspomaga procesy trawienia, wspiera układ kostny, nerwowy, mięśniowy, zapobiega osteoporozie, jest źródłem mikro i makroelementów.

Możesz również polubić…