Nadciśnienie krwi. Zdradliwa choroba naszej cywilizacji!

Rzadko spotykane w krajach rozwijających się, wysokie ciśnienie krwi jest jedną z najczęstszych i najbardziej niepokojących chorób w krajach zachodnich. Jest to jeden z głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Odgrywa ona kluczową rolę w zachorowalności i śmiertelności w krajach zachodnich.

Co to jest ciśnienie krwi?

Ciśnienie krwi mierzy ciśnienie wywierane przez krew na ściany tętnic. Odpowiada to dwóm pomiarom: ciśnieniu wywieranemu przez krew na tętnice podczas fazy skurczu i wyrzutu przedsionków i komór (ciśnienie skurczowe) oraz ciśnieniu wywieranemu podczas fazy wypełniania komór serca (ciśnienie rozkurczowe).

Co to jest normalne ciśnienie krwi?

Ciśnienie krwi uważa się za normalne do 140 dla wartości maksymalnej (lub skurczowej) i 90 dla minimalnej (lub rozkurczowej).

Kiedy pojawia się wysokie ciśnienie krwi?

Nadciśnienie występuje wtedy, gdy wartość maksymalna jest równa lub większa niż 160 i/lub wartość minimalna jest równa lub większa niż 95. Należy zauważyć, że ciśnienie krwi u niektórych osób starszych, ze względu na postępującą utratę elastyczności tętnic, jest wyższe, ale pozostanie “normalne” do około 160 maksimum i 90 lub 95 minimum.
Wysokie ciśnienie krwi jest czynnikiem ryzyka numer jeden w przypadku wszelkiego rodzaju udarów. Nie prowadzi to natychmiast do żadnych widocznych zaburzeń. Szkody powstają stopniowo i są wyraźnie widoczne dopiero po dziesięciu czy piętnastu latach.
Wartości ciśnienia krwi stwierdzone podczas badania mają wartość względną. Rzeczywiście, istnieją przyczyny błędów w pomiarach, a ciśnienie krwi może się zmieniać z jednej chwili na drugą, zwłaszcza u pacjentów nerwowych. Konieczne jest zatem powtórzenie pomiaru podczas tego samego badania i wykonanie co najmniej dwóch kolejnych badań przed rozważeniem leczenia.

Dobrze wiedzieć.

1. Im wyższe ciśnienie krwi, tym większe ryzyko wypadku sercowo-naczyniowego.
2. Wysokie ciśnienie krwi sprzyja powstawaniu wszystkich form miażdżycy wieńcowej (zawał), tętnic mózgowych i nóg.
3. Ryzyko tętnicze stale wzrasta wraz ze wzrostem wartości ciśnienia tętniczego, nawet w tzw. obszarze “normalnym”. Innymi słowy, im niższe ciśnienie krwi, tym mniejsze ryzyko wypadku tętniczego.
4. Wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną powiększenia i niewydolności serca, niewydolności nerek oraz uszkodzeń ścian tętnic, w tym rozwoju i pęknięć tętniaków.
5. Nadciśnienie zaczyna się u młodych ludzi.
6. Wysokie ciśnienie krwi zużywa tętnice, które stają się sztywne. Zmiany te sprzyjają odkładaniu się cholesterolu.

Skąd się bierze wysokie ciśnienie krwi?

Bardzo rzadko znane są dokładne przyczyny. Jest to zaburzenie w naszym systemie kontroli ciśnienia krwi. Kontrola ta jest bardzo wyrafinowana i obejmuje kilka organów: tętnice, serce, nerki, układ nerwowy… nie zapominając oczywiście o krwi.
Ten brak równowagi ma różne, często kumulatywne przyczyny. Na przykład u młodego uczestnika z nadmierną nerwowością, nadciśnienie może być spowodowane nadmiarem tonu w nerwach współczulnych, co prowadzi do nadmiernego rzutu serca. Może to być również spowodowane przez nerki produkujące nadmiar hormonu reniny, który podnosi ciśnienie krwi. Główną przyczyną wydaje się być ściana tętnicy, która staje się nadwrażliwa i nadmiernie się kurczy, podnosząc ciśnienie krwi.

Czynniki ryzyka.

Czynniki ryzyka dla wysokiego ciśnienia krwi są dość liczne:

  • otyłość
  • tytoń
  • wiek: częstotliwość występowania wysokiego ciśnienia krwi wzrasta wraz z wiekiem
  • dieta (dieta wysokosolna, tłuszcze dietetyczne)
  • alkohol
  • dziedziczność (historia rodzinna wysokiego ciśnienia krwi)
  • stres
  • brak ćwiczeń.

Nadciśnienie tętnicze, zdradliwa choroba.

Jednym z głównych problemów nadciśnienia tętniczego jest jego często bezobjawowy charakter. Pacjent z nadciśnieniem zwykle nie odczuwa nic, jeśli jego nadciśnienie pozostaje stabilne w czasie. Objawy takie jak bóle głowy, mdłości, wymioty, zaburzenia widzenia lub słuchu. Wyjaśnia to, dlaczego osoby z wysokim ciśnieniem krwi zdają sobie sprawę ze swojego stanu dopiero podczas rutynowej kontroli ciśnienia krwi lub gdy pojawiają się komplikacje.

Możesz również polubić…