Skutki i konsekwencje alkoholizmu. Co alkoholizm robi z człowiekiem?

Skutki alkoholizmu można sklasyfikować według różnorodnych kryteriów, ale podstawowym wydaje się podział na konsekwencje alkoholizmu, które bywają odwracalne i nieodwracalne. Przede wszystkim jednak, bez względu na ten zasadniczy podział należy pamiętać, że nawet jeżeli szkody spowodowane przez alkohol są już nieodwracalne, to podjęcie decyzji o abstynencji, na każdym etapie tej choroby może skutki alkoholizmu przynajmniej łagodzić.

Skutki i konsekwencje alkoholizmu. Jak abstynencja łagodzi choroby wynikające z alkoholizmu?

Zagadnienie: alkoholizm skutki – można rozpatrywać również na płaszczyznach fizycznej i psychicznej. Wśród ciężkich schorzeń fizycznych do których prowadzą konsekwencje alkoholizmu należy wymienić: marskość wątroby, uszkodzenie mięśnia sercowego, uszkodzenie trzustki, polineuropatię, nadciśnienie tętnicze i impotencję. Z reguły są to konsekwencje nieodwracalne. Spośród dość licznych zaburzeń psychicznych najgroźniejszymi są: depresja, padaczka alkoholowa, Zespół Wernickiego-Korsakowa i różnego rodzaju psychozy. Alkoholizm skutki przejawiają się równolegle w licznych schorzeniach somatycznych, jak chociażby zapaleniu błon śluzowych przewodu pokarmowego, biegunkach, niedokrwistości czy też żylakach przełyku. Dolegliwości te po odstawieniu alkoholu oraz odpowiedniej suplementacji diety mogą się cofnąć, nawet w stosunkowo krótkim czasie.

W każdym wypadku pamiętać należy, że warunkiem koniecznym i niezbywalnym chociażby zatrzymania objawów somatycznych alkoholizmu jest całkowita i nieodwracalna abstynencja.

 

Możesz również polubić…