Objawy zatrucia alkoholem – 3 promile alkoholu objawy. Przedawkowanie alkoholu

Przedawkowanie alkoholowe to nie tylko znany prawie wszystkim kac, ewentualnie określany jako kac gigant, ale też bardzo niebezpieczne dla organizmu ludzkiego zatrucie alkoholowe. Przedawkowanie alkoholu może zacząć się już po przekroczeniu stężenia 0, 3‰ alkoholu we krwi. Jego skutki są bardzo poważne. W najgorszych przypadkach kończą się nawet śmiercią.

Zatrucie alkoholem, przedawkowanie alkoholu – objawy

Zatrucie alkoholem to stan zagrażający życiu. Typowym objawom upojenia alkoholowego towarzyszą objawy dodatkowe. Pojawiają się wymioty, hipotermia, drgawki, a nawet alkoholowa utrata przytomności. Przedawkowanie alkoholu objawy wyglądają różnie. Jest to swoista reakcja organizmu na etanol. Każdy organizm reaguje w odmienny sposób i zależy to od wielu czynników. Na początku poprawia się nastrój, a także zdarzają się wybuchy euforii. Alkohol prowadzi do zwiększenia pewności siebie, obniża natomiast zdolność do krytycyzmu. Ponadto zdecydowanie wydłużeniu ulega czas reakcji, jak również zdecydowanie pogarsza się koordynacja wzrokowa.

3 promile alkoholu objawy

W miarę picia człowiek staje się bardziej gadatliwy, a jego reakcje ruchowe są coraz bardziej opóźnione. Pojawia się brak samokontroli. Przy 2‰ alkoholu we krwi czas reakcji jeszcze się wydłuża, pogarsza się wyczucie równowagi i zdolność do koncentracji. Logiczne myślenie jest utrudnione. Nie odczuwa się odpowiednio bodźców bólowych, zaczyna bić szybciej serce, wzrasta ciśnienie krwi. Pojawiają się wybuchy agresji. 3 promile alkoholu objawy to wystąpienie senności, utrata równowagi i koordynacji ruchowej oraz pojawienie się niezrozumiałej mowy i wymiotów. Powyżej 3 promili zawartości alkoholu we krwi następują poważne zaburzenia świadomości, które mogą doprowadzić do śpiączki, spada gwałtownie temperatura ciała i obniża się ciśnienie krwi. Dochodzi często do zaburzeń pracy serca. Zatrzymuje się też oddech. Zawartość ponad 4‰ alkoholu we krwi powoduje gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi, zaburzenie akcji serca i oddychania. Pojawia się śpiączka w najgorszym etapie – śmierć.

 

Możesz również polubić…