Przyczyny uzależnień. Dlaczego się uzależniamy?

Wskazanie najczęstszych przyczyn uzależnień to nie jest najprostsze z zadań. Warto też zawsze zdawać sobie sprawę, że powstanie uzależnienia ma przede wszystkim wyjątkowe uwarunkowania indywidualne. I tak należy więc przyczyny uzależnienia wykrywać – indywidualnie, w odniesieniu do każdego chorego i traktować je jako osobny przypadek, który nie będzie równy drugiemu.

Trzy zasadnicze przyczyny uzależnień

Po pierwsze są to tak zwane przyczyny biopsychiczne. Do nich należą przede wszystkim zaburzenia emocjonalne, z którymi wiąże się indywidualna podatność na uzależnienia. Jest to zaburzony rozwój osobowości, może być także nadpobudliwość psychiczna, a także brak odporności na stres. Występuje podatność na choroby somatyczne oraz psychiczne, pojawiają się w danej osobowości nerwice, jak również uszkodzenia mózgu oraz poważne zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego.

Kolejną przyczyną są uwarunkowania psychospołeczne. Jest to tak zwane zaburzone oddziaływanie środowiska rodzinnego. Złe działanie środowiska szkolno – wychowawczego. W wyniku tych sytuacji pojawia się brak lub zdecydowanie niedostateczne zaspokojenie określonych potrzeb jednostki. Pojawiają się w związku z tym różnorodne niepowodzenia w życiu tak zawodowym jak i osobistym. Taka osoba może z łatwością wycofać się w świat iluzji.

Przyczyn kulturowych pojawienia się uzależnień należy upatrywać natomiast w określonej modzie, a także zbytniej potrzebie odniesienia sukcesu i niemożliwość zdrowego odreagowania życia w stresie – zbyt mała ilość rozrywek, a także i brak innych atrakcyjnych zajęć. Przyczyną jest tu także ogólna dostępność środków odurzających. Ich przyjmowanie to swoisty sprzeciw wobec obowiązujących i społecznie akceptowanych systemów norm oraz ogólnie pojmowanych wartości. Uzależnienie to w tym wypadku chęć zaspokojenia określonych potrzeb, a także antidotum na brak celów i perspektyw w życiu.

Możesz również polubić…