O mechanizmach uzależnienia od alkoholu

Nauka wyróżnia trzy zasadnicze mechanizmy uzależnienia od alkoholu. Są to:

Po pierwsze – mechanizm nałogowej regulacji emocji

Osoba uzależniona przede wszystkim poszukuje ulgi, a nawet i ucieczki od trudnych sytuacji czy stanów emocjonalnych. Szuka więc ulgi w piciu. Jest to ścisła zależność między negatywnym stanem emocjonalnym, który jest powodem unikania przykrości oraz specyficzną zapowiedzią przyjemności. Przyjemnością jest tutaj poczucie ulgi, które niesie ze sobą alkohol. Pojawiają się wtedy tak zwane przymusowe pragnienia alkoholowe, czyli rozluźnienie. Może pojawić się także ostateczne zerwanie związków emocjonalnych, jakie człowiek wolny od nałogu ma z rzeczywistością.

Po drugie – mechanizm iluzji i zaprzeczania – mechanizmy uzależnienia od alkoholu

Osoba uzależniona od alkoholu jest w pewnym stopniu świadoma szkód, jakie są skutkiem wynikającym z picia alkoholu oraz z jego pozytywnym działaniem. Zna ten dysonans, czuje go, ale niestety, alkoholik zaprzecza szkodom, ponieważ pije i żyje w swoim prywatnym, wewnętrznym świecie. Tym światem rządzi logika nałogowca. Powtarza więc sobie: to nie ja, wszyscy się uwzięli na mnie, alkohol nie jest problemem, picie nie jest problemem, ja sobie radzę, to mi pomaga itp. Mechanizm iluzji i zaprzeczania pomaga dostrzegać choremu jedynie pozytywne doświadczenia, jakie mają miejsce bezpośrednio po spożyciu alkoholu.

Po trzecie – mechanizm rozpraszania i rozdwajania „Ja”

Rozdwojenie jaźni prawie zawsze stanowi problem osoby uzależnionej. Jedno “ja” przedstawia pozytywne złudzenia. Dotyczą one własnych możliwości, cech, osiągnięć. Istnieje też ja negatywne, które mówi o klęskach, winach oraz stratach. Ujawnia się problem określenia realnych granic. Alkoholik nie wpływa na własne “ja”. A to powoduje pożądanie panowania nad emocjami. Poczucie takiej kontroli pojawia się jednak tylko pod pływem alkoholu. Po fazie upojenia alkoholem, przychodzi upadek, niemoc, bezradność, rodzi się też poczucie winy, wyrządzonej krzywdy, wstydu oraz niższości. Zjawia się uczucie utraty sensu życia. Alkoholik ucieka więc w picie, które odgania te emocje. Następuje więc tak zwana destrukcyjna orientacja życiowa, koło zamknięte.

Warto wiedzieć, że działanie wszystkich trzech mechanizmów uzależnienia jednocześnie wywołuje tak zwane zjawisko głodu alkoholowego i braku poczucia kontroli nad piciem.

 

 

Możesz również polubić…