Kłopoty z poczuciem wartości – pierwszy krok do uzależnienia. Uwarunkowania psychologiczne uzależnień

Uzależnić się można niemal od wszystkiego. Najbardziej znanymi są uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Jakie czynniki psychiczne mają wpływ na pojawienie się sytuacji, w której się uzależniamy, bądź nie?

uwarunkowania psychologiczne uzależnień

Po pierwsze jest to nasz własny charakter i wrodzona ciekawość. Może też być i skłonność do ulegania naciskowi ze strony środowiska, w jakim się obracamy. Jeśli jesteśmy słabi i podatni na naciski, ma to przede wszystkim olbrzymi związek z poczuciem naszej własnej wartości. Osoby, które mają wysokie poczucie wartości nie opierają zdania o sobie na opiniach swojego otoczenia. Inaczej się dzieje, gdy są to osoby o niskim poczuciu własnej wartości. tacy ludzie nie są w stanie określić swojej wartości. Ważna dla nich jest ocena innych i akceptacja otoczenia. Brak akceptacji to powód do rozpadu ich świata. Akceptacja zawsze ma swoją cenę. Są to wymagania otoczenia. Trzeba je spełniać i podporządkować się. Nie można okazać się mięczakiem. Dlatego też, gdy grupa znajomych pije, trzeba pić razem z nimi. Gdy są to osoby biorące narkotyki, należy przejść inicjację i w ten sposób pokazać swoją odwagę i zaimponować otoczeniu.

Uwarunkowania psychologiczne – słabości, brak akceptacji samego siebie, obniżona samokontrola i chęć zabłyśnięcia w grupie prowadzą do uzależnień w bardzo krótkim czasie. Zwłaszcza dotyczy to młodych ludzi.

 

Możesz również polubić…